thuonghieudientu.com  >  Hà Nội  >  Doanh nghiệp

0105029623 - CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐẠI NGHĨA

Hà Nội  /   2013-10-06

Thông tin doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐẠI NGHĨA

Mã số thuế/GPKD: 0105029623

Người đại diện: Nguyễn Ngọc Sơn

Địa chỉ hoạt động: THÔN MAI HIÊN, XÃ MAI LÂM, HUYỆN ĐÔNG ANH, THÀNH PHỐ HÀ NỘI, VIỆT NAM

Tỉnh/Tp: Hà Nội

Ngày hoạt động: 30/11/2010

Lĩnh vực hoạt động: SX sắt thép gang

Lần cập nhật cuối: 06-10-2013Company Information

Company: CONG TY CO PHAN PHAT TRIEN DAI NGHIA

Tax code: 0105029623

Director: Nguyen Ngoc Son

Address: THON MAI HIEN, XA MAI LAM, HUYEN DONG ANH, THANH PHO HA NOI, VIET NAM

City: Ha Noi

Date: 30/11/2010

About: SX sat thep gang

Last updated: 06-10-2013


Maps/ Bản đồ

Tóm tắt: 0105029623 - CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐẠI NGHĨA, THÔN MAI HIÊN, XÃ MAI LÂM, HUYỆN ĐÔNG ANH, THÀNH PHỐ HÀ NỘI, VIỆT NAM, Nguyễn Ngọc Sơn, SX sắt thép gang


Nhận xét bài viết: "0105029623 - CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐẠI NGHĨA"