thuonghieudientu.com  >  Hà Nội  >  Doanh nghiệp

0102545027 - CÔNG TY TNHH THẢO ANH

Hà Nội  /   2013-11-05

Thông tin doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY TNHH THẢO ANH

Mã số thuế/GPKD: 0102545027

Người đại diện: Nguyễn Viết Phạm Hiếu

Địa chỉ hoạt động: SỐ 120, KHU A, TỔ 10, XÃ ĐÔNG NGẠC, HUYỆN TỪ LIÊM, THÀNH PHỐ HÀ NỘI, VIỆT NAM

Tỉnh/Tp: Hà Nội

Ngày hoạt động: 23/11/2007

Lĩnh vực hoạt động: Kinh doanh hàng điện, điện tử, điện lạnh...

Lần cập nhật cuối: 05-11-2013Company Information

Company: CONG TY TNHH THAO ANH

Tax code: 0102545027

Director: Nguyen Viet Pham Hieu

Address: SO 120, KHU A, TO 10, XA DONG NGAC, HUYEN TU LIEM, THANH PHO HA NOI, VIET NAM

City: Ha Noi

Date: 23/11/2007

About: Kinh doanh hang dien, dien tu, dien lanh...

Last updated: 05-11-2013


Maps/ Bản đồ

Tóm tắt: 0102545027 - CÔNG TY TNHH THẢO ANH, SỐ 120, KHU A, TỔ 10, XÃ ĐÔNG NGẠC, HUYỆN TỪ LIÊM, THÀNH PHỐ HÀ NỘI, VIỆT NAM, Nguyễn Viết Phạm Hiếu, Kinh doanh hàng điện, điện tử, điện lạnh...


Nhận xét bài viết: "0102545027 - CÔNG TY TNHH THẢO ANH"